CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

LAZA rất coi trọng quyền riêng tư - chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được bảo mật nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin được thu thập qua các trang web của chúng tôi và bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập thông qua các tương tác khác của chúng tôi với bạn (ví dụ: nếu bạn nói chuyện với hệ thống dịch vụ khách hàng của chúng tôi).

Chính sách quyền riêng tư của LAZA

Chính sách Bảo mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ www.lazastore.vn ("trang web").

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP
Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt Trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.
 
Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:
 
    - “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org .
 
    - “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang giới thiệu / thoát và ngày / giờ của bạn.
    - “Web beacons”, “tags” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.
 
Ngoài ra, khi bạn mua hàng hoặc cố gắng mua hàng qua Trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi gọi thông tin này là "Thông tin đặt hàng".
 
Khi chúng ta nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng ta đang nói về cả Thông tin thiết bị và Thông tin đặt hàng.
 
CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?
Chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng mà chúng tôi thu thập nói chung để thực hiện bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và / hoặc xác nhận đơn hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng này để:
Giao tiếp với bạn; Kiểm tra các đơn đặt hàng của chúng tôi để tìm rủi ro tiềm ẩn hoặc gian lận; và Khi phù hợp với các sở thích mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 
Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro tiềm ẩn và gian lận (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) và nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).
 
CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, như được mô tả ở trên. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Shopify để cung cấp thông tin cho cửa hàng trực tuyến của mình - bạn có thể đọc thêm về cách Shopify sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.shopify.com/legal/privacy . Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web - bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/ . Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
 
Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ luật và quy định hiện hành, để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thẩm quyền hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
 
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn (khách truy cập) đồng ý cho phép các bên thứ ba xử lý địa chỉ IP của bạn, để xác định vị trí của bạn cho mục đích chuyển đổi ngôn ngữ. 
 
QUẢNG CÁO HÀNH VI
Như được mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin tiếp thị được nhắm mục tiêu mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được nhắm mục tiêu.
 
Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách:
 
 
KHÔNG THEO DÕI
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của Trang web khi chúng tôi thấy tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.
 
LƯU TRỮ DỮ LIỆU
Khi bạn đặt hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin đặt hàng của bạn trong hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.
 
THAY ĐỔI
Chúng tôi có thể cập nhật/thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lức nào, ví dụ, những thay đổi đối với hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.
 
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Để biết thêm thông tin về các vấn đề bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại cskh@lazastore.vn